Hiscox forsikringsselskab kapitel VII-overførsel

Her vil du finde en kort oversigt over den juridiske proces, tidsplanen for processen samt links til forskellige vigtige dokumenter, som indeholder yderligere information om den foreslåede overførsel.

Hvorfor er overførslen foreslået?

Som en konsekvens af Storbritanniens beslutning om at forlade Den Europæiske Union, almindeligvis kendt som 'Brexit', er der behov for nogle ændringer i måden vi driver forretning på. Disse ændringer vil sikre kontinuitet i dækningen til alle vores kunder med europæiske risici, således vi fortsat kan servicere vores kunder og skadeslidte i Storbritannien og resten af Europa efter Brexit. For at foretage disse ændringer anvender vi en proces for juridisk overdragelse af forsikringsvirksomhed kendt som en kapitel VII-overførsel.

Den juridiske proces

Kapital VII-processen er underlagt kapitel VII i lov om finansielle tjenesteydelser og markeder (2000) samt godkendelse i High Court i England and Wales.  

Hvis du har spørgsmål vedrørende den foreslåede overførsel, og hvordan den kan påvirke dig, har du ret til at fremsætte en skriftlig repræsentation ved Højesteret eller blive hørt ved High Court-høringen (personligt eller ved juridisk repræsentation). 

Du kan ligeledes stille spørgsmål eller sende kommentarer til os skriftligt eller over telefonen, og vi vil registrere dine kommentarer og videreformidle disse til vores regulerende myndigheder (the Prudential Regulatory Authority, the Financial Conduct Authority), the Independent Expert samt High Court. Du kan finde vores kontaktoplysninger nedenfor.

Tidsplan for processen

Dato    Oversigt
2. august 2018    Høringen ved High Court vedr. godkendelse af Hiscox forsikringsselskabs plan om at begynde at underrette deres kunder om den foreslåede overførsel
6. august 2018     Høringen ved Royal Court i Jersey vedr. godkendelse af Hiscox forsikringsselskabs plan om at begynde at underrette deres kunder om den foreslåede overførsel
14. december 2018     Høring ved High Court Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Building, Fetter Lane, London EC4A 1NL.
17. december 2018    Høring ved Royal Court of Jersey, Royal Court House, Royal Square, St. Helier, Jersey, JE1 1JG
1. januar 2019     Ikrafttrædelsesdato for den foreslåede overførsel

Det kan blive nødvendigt at ændre tidsplanen angivet ovenfor, så vi opfordrer dig til regelmæssigt at tjekke hjemmesiden.

Vigtige dokumenter

Nedenfor findes links til vigtige dokumenter, som indeholder vigtige oplysninger om den foreslåede overførsel. Vi opfordrer dig til at læse disse dokumenter for at forstå, hvordan overførslen kan påvirke dig.

Underretning

Brev til forsikringstager Dansk

Pjece – denne pjece indeholder et sammendrag af forsikringsordningen, et sammendrag af rapporten fra the Independent Expert om virkningen af omstruktureringen for forsikringstagere samt den juridiske meddelelse, som forklarer, hvornår domstolen vil høre den endelige ansøgning vedrørende den foreslåede overførsel.

Ofte stillede spørgsmål – her kan du finde en bred vifte af spørgsmål og svar vedrørende den foreslåede overførsel.

Dokument  – Dette dokument udgør den fulde overførselsordning og fastsætter de vilkår og betingelser hvorpå noget af Hiscox forsikringsselskabs forsikringsvirksomhed overføres til det nyligt godkendte Hiscox SA. Et sammendrag af dette dokument findes ligeledes i pjecen.

Rapporten fra the Independent Expert – Dette er den fulde rapport og behandler virkningen af den foreslåede overførsel for forsikringstagere. Et sammendrag af denne rapport findes ligeledes i pjecen.

Skal jeg gøre noget?

Hvis du ikke har betænkeligheder ved den foreslåede overførsel, eller ikke ønsker at gøre indsigelse, behøver du ikke foretage dig yderligere.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller kommentarer, eller ønsker at gøre indsigelse mod den foreslåede overførsel, kan du kontakte os på følgende måder:

Land Telefon E-mail Postadresse
Belgien 080029366

[email protected]

Dutch/Flemish:
Hiscox Europe Underwriting Limited, Belgian Branch
Bourgetlaan 42 B8 
Building Airport
 1130 Brussel

French:
 Hiscox Europe Underwriting Limited, Belgian Branch
Avenue du Bourget 42 B8
Building Airport
1130 Bruxelles

Frankrig       0800940182   [email protected] Hiscox France 
Service Transfert
12 quai des Queyries  
CS 41177 
33072 Bordeaux
Tyskland 08008888257 [email protected] Hiscox Arnulfstraße 31,  D - 80636 München
Holland 0800 252 4100 [email protected] Hiscox Nederland
Arent Janszoon Ernststraat 595B
1082 LD Amsterdam
Portugal 0800780071 [email protected] Hiscox Portugal
Atrium Saldanha  Praça Duque de Saldanha no1  Piso 5, 1050-094 Lisboa  Portugal
Spanien 0900800124 [email protected] Hiscox
Paseo de la Castellana 60, 7ª planta
28046 Madrid
 España
Storbritannien & Irland     0800 7813049 / +44 (0)1904 293 793

[email protected]

Part VII transfer Team
Hiscox Insurance Building
Peasholme Green
York

YO1 7PR

Du kan ringe til os mellem kl. 9.00 og 17.00 mandag til fredag (undtagen helligdage). Kl. 9.00 til 18.00 i Portugal og Spanien.

Venligst vær opmærksom på, at vores teams ved lov ikke kan yde finansiel rådgivning, men vil besvare generelle spørgsmål om virkningerne af den foreslåede overførsel.