Hiscox forsikringsselskab kapitel VII-overførsel

Her finder du en kort oversigt over den juridiske proces, en tidsplan for begivenheder og links til alle de relevante dokumenter.

På 14 December 2018 godkendt High Court i England og Wales og på 17 December 2018 Royal Court of Jersey den Hiscox forsikrings selskab begrænset foreslået Transfer, som trådte i kraft den 1 januar 2019

Den foreslåede overførsel er derfor sket og Hiscox S.A. er nu operationelle.

Yderligere oplysninger findes på denne side, eller alternativt taler til din sædvanlige Hiscox kontakt. Del VII kommunikation team telefonnumre og e-mail-indbakker vil ikke længere blive overvåget fra 31 December 2018.

Den juridiske proces

Som svar på Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade den Europæiske Union, almindeligt kendt som 'Brexit', lavede vi nogle nødvendige ændringer til vores forretning. Disse vil sikre kontinuiteten af dækning til alle vores kunder med europæiske risici, således at vi kan fortsætte med at servicere vores forsikringstagere og fordringshaverne i Storbritannien og i hele Europa post-Brexit. Til at foretage disse ændringer, vi brugte en juridisk forsikringsvirksomhed overførselsprocessen kendt som en del VII overførsel.

Del VII processen styres af del VII af finansielle Services and Markets Act 2000 og godkendes af High Court i England og Wales (the High Court). Denne godkendelse er nu blevet modtaget og trådte i kraft på 1 januar 2019, hvilket betyder, at vores Luxembourg carrier Hiscox S.A. er nu operationelle.

Den juridiske proces, som vi har fulgt forklares yderligere bogstaver nedenfor, ordningen hæftet og ofte stillede spørgsmål.

Tidsplan for processen

Dato    Oversigt
2. august 2018    Høringen ved High Court vedr. godkendelse af Hiscox forsikringsselskabs plan om at begynde at underrette deres kunder om den foreslåede overførsel
6. august 2018     Høringen ved Royal Court i Jersey vedr. godkendelse af Hiscox forsikringsselskabs plan om at begynde at underrette deres kunder om den foreslåede overførsel
14. december 2018     Høring ved High Court Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Building, Fetter Lane, London EC4A 1NL.
17. december 2018    Høring ved Royal Court of Jersey, Royal Court House, Royal Square, St. Helier, Jersey, JE1 1JG
1. januar 2019     Ikrafttrædelsesdato for den foreslåede overførsel

Vigtige dokumenter

Nedenfor finder du links til de vigtige dokumenter, der blev brugt til at give vigtige oplysninger om den foreslåede overførsel.

Underretning

Brev til forsikringstager Dansk

Pjece – denne pjece indeholder et sammendrag af forsikringsordningen, et sammendrag af rapporten fra the Independent Expert om virkningen af omstruktureringen for forsikringstagere samt den juridiske meddelelse, som forklarer, hvornår domstolen vil høre den endelige ansøgning vedrørende den foreslåede overførsel.

Ofte stillede spørgsmål – her kan du finde en bred vifte af spørgsmål og svar vedrørende den foreslåede overførsel.

Dokument  – Dette dokument udgør den fulde overførselsordning og fastsætter de vilkår og betingelser hvorpå noget af Hiscox forsikringsselskabs forsikringsvirksomhed overføres til det nyligt godkendte Hiscox SA. Et sammendrag af dette dokument findes ligeledes i pjecen.

Rapporten fra the Independent Expert – Dette er den fulde rapport og behandler virkningen af den foreslåede overførsel for forsikringstagere. Et sammendrag af denne rapport findes ligeledes i pjecen.

Juridisk meddelelse