Part VII-overdracht van Hiscox Insurance Company

U vindt hier een beknopt overzicht van de juridische procedure, het tijdschema en links naar documenten met belangrijke informatie over de voorgestelde overdracht.

Op 14 december 2018 keurde de High Court of England and Wales en op 17 december 2018 keurde de Royal Court of Jersey de door Hiscox Insurance Company Limited voorgestelde overdracht goed, die op 1 januari 2019 van kracht is geworden.

De voorgestelde overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden. Dit houdt in dat Hiscox S.A. vanaf nu actief is.

Verdere informatie vindt u op deze pagina of kunt u verkrijgen bij uw vertrouwde Hiscox contactpersoon. De telefoonnummer en mailboxen van het Part VII-communicatieteam zullen vanaf 31 december 2018 niet langer in gebruik zijn.

Waarom is de overdacht nodig?

Naar aanleiding van het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten (algemeen bekend als ‘Brexit’) hebben we een aantal noodzakelijke veranderingen door moeten voeren in onze verzekeringsactiviteiten. Met deze veranderingen willen we ervoor zorgen dat de Europese risico’s van al onze klanten gedekt blijven, zodat we onze polishouders en claimanten in het Verenigd Koninkrijk en in Europa ook na de Brexit kunnen bedienen. Om deze veranderingen door te voeren hebben we gebruik gemaakt van een officiële overdrachtsprocedure voor verzekeringsactiviteiten (Part VII-overdracht).

De Part VII-procedure wordt uitgevoerd door Part VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 en moet worden goedgekeurd door het Hooggerechtshof van Engeland en Wales (High Court). Deze goedkeuring is verkregen en is op 1 januari 2019 van kracht geworden. Dit is dezelfde datum als waarop ons Luxemburgs kantoor Hiscox S.A. actief is geworden.

De juridische procedure die wij hebben gevolgd, wordt verder uitgelegd in de onderstaande brieven, de brochure en de veelgestelde vragen.

Tijdschema

Datum Omschrijving
2 augustus 2018 Voorbereidende zitting van de High Court: ten behoeve van Hiscox Insurance Company  goedkeuring aanvragen om polishouders op de hoogte te stellen van de voorgestelde overdracht
6 augustus 2018
 
Voorbereidende zitting van de Royal Court of Jersey: ten behoeve van Hiscox Insurance Company  goedkeuring aan vragen om polishouders op de hoogte te stellen van de voorgestelde overdracht
14 december 2018 Sanctiehoorzitting in de High Court Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Building, Fetter Lane, Londen EC4A 1NL.
17 december 2018 Sanctiehoorzitting van de Royal Court of Jersey, Royal Court House, Royal Square, Saint Helier, Jersey, JE1 1JG
1 januari 2019 Datum van inwerkingtreding van de voorgestelde overdracht

 

Belangrijke documenten

Hieronder vindt u links naar de relevante documenten die gebruikt zijn om u te voorzien van de belangrijke informatie over de voorgestelde overdracht.

Kennisgevingen

Polishouderbrief Hiscox Nederland

Polishouderbrief Hiscox UK

Brochure regeling – deze brochure bevat een samenvatting van het tijdschema, een samenvatting van het verslag van de onafhankelijke deskundige over de impact van de herstructurering op de polishouders en de wettelijke kennisgeving met informatie over het tijdstip waarop de rechtbank de uiteindelijke aanvraag voor de voorgestelde overdracht zal behandelen.

Veel gestelde vragen – hier vindt u een aantal vragen en antwoorden over de voorgestelde overdracht.

Overdrachtsdocument – dit document geeft een volledig overzicht van de overdracht en bevat alle algemene voorwaarden waaronder sommige verzekeringsactiviteiten van Hiscox Insurance Company naar de pas goedgekeurde Hiscox SA zullen worden overgedragen.  Een samenvatting van dit document vindt u in de brochure regeling.

Verslag van de onafhankelijke deskundige – dit is het volledige verslag van de onafhankelijke deskundige en betreft de impact van de voorgestelde overdracht op de polishouders. Een samenvatting van dit verslag vindt u in de brochure regeling.

Independent Expert’s Report – English

Aanvullend Onafhankelijk Deskundigenrapport

Juridische mededeling