Part VII-overdracht van Hiscox Insurance Company

U vindt hier een beknopt overzicht van de juridische procedure, het tijdschema en links naar documenten met belangrijke informatie over de voorgenomen overdracht.

Waarom wordt de overdracht voorgesteld?

Naar aanleiding van het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten (algemeen bekend als ‘Brexit’) stellen we voor om een aantal noodzakelijke veranderingen door te voeren in onze verzekeringsactiviteiten. Met deze veranderingen willen we ervoor zorgen dat de Europese risico’s van al onze klanten gedekt blijven, zodat we onze polishouders en claimanten in het Verenigd Koninkrijk en in Europa ook na de Brexit kunnen bedienen. Om deze veranderingen door te voeren maken we gebruik van een officiële overdrachtsprocedure voor verzekeringsactiviteiten (Part VII-overdracht).

De juridische procedure

De Part VII-procedure wordt uitgevoerd op grond van Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 en moet worden goedgekeurd door het Hooggerechtshof van Engeland en Wales (High Court).

Indien u aanmerkingen heeft over de voorgestelde overdracht en de wijze waarop deze op u van invloed kan zijn, heeft u het recht een schriftelijke verklaring in te dienen bij de High Court of gehoord te worden tijdens een zitting van de High Court (in eigen persoon of op legitieme wijze vertegenwoordigd).

U kunt uw aanmerkingen ook schriftelijk of telefonisch aan ons kenbaar maken. We zullen uw aanmerkingen registreren en deze doorgeven aan onze toezichthouders (de Prudential Regulatory Authority, de Financial Conduct Authority), de onafhankelijke deskundige en de High Court. Onze contactgegevens vindt u hieronder.

Tijdschema

Datum Omschrijving
2 augustus 2018 Voorbereidende zitting van de High Court: ten behoeve van Hiscox Insurance Company  goedkeuring aanvragen om polishouders op de hoogte te stellen van de voorgestelde overdracht
6 augustus 2018
 
Voorbereidende zitting van de Royal Court of Jersey: ten behoeve van Hiscox Insurance Company  goedkeuring aan vragen om polishouders op de hoogte te stellen van de voorgestelde overdracht
14 december 2018 Sanctiehoorzitting in de High Court Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Building, Fetter Lane, Londen EC4A 1NL.
17 december 2018 Sanctiehoorzitting van de Royal Court of Jersey, Royal Court House, Royal Square, Saint Helier, Jersey, JE1 1JG
1 januari 2019 Datum van inwerkingtreding van de voorgestelde overdracht

Bovenstaand tijdschema kan nog worden aangepast. We raden u aan deze website van tijd tot tijd opnieuw te bezoeken.

Belangrijke documenten

Hieronder vindt u links naar relevante documenten die belangrijke informatie bevatten over de voorgestelde overdracht.  We raden u aan deze documenten door te nemen voor een beter inzicht in de wijze waarop de overdracht voor u van invloed kan zijn.

Kennisgevingen

Polishouderbrief Nederland

Tijdschemafolder – deze folder bevat een samenvatting van het tijdschema, een samenvatting van het verslag van de onafhankelijke deskundige over de impact van de herstructurering op de polishouders en de wettelijke kennisgeving met informatie over het tijdstip waarop de rechtbank de uiteindelijke aanvraag voor de voorgestelde overdracht zal behandelen.

Veel gestelde vragen – hier vindt u een ruim aantal vragen en antwoorden over de voorgestelde overdracht.

Overdrachtsdocument – dit document geeft een volledig overzicht van de overdracht en bevat alle algemene voorwaarden waaronder sommige verzekeringsactiviteiten van Hiscox Insurance Company naar de pas goedgekeurde Hiscox SA zullen worden overgedragen.  Een samenvatting van dit document vindt u in de tijdschemafolder.

Verslag van de onafhankelijke deskundige – dit is het volledige verslag van de onafhankelijke deskundige en betreft de impact van de voorgestelde overdracht op de polishouders. Een samenvatting van dit verslag vindt u in de tijdschemafolder.

Moet ik actie ondernemen?

Indien u geen aanmerkingen heeft over de voorgestelde overdracht of geen bezwaar wilt indienen, dan hoeft u geen actie te ondernemen.

Indien u aanmerkingen of vragen heeft of een bezwaar wilt indienen tegen de voorgestelde overdracht, dan kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Land
 
Telefoon E-mail Schrijven
België 080029366

[email protected]

Hiscox Europe Underwriting Limited, Belgian Branch
Bourgetlaan 42 B8 
Building Airport
1130 Brussel

 

Frankrijk 0800940182 [email protected]

Hiscox France 
Service Transfert
12 quai des Queyries  
CS 41177 
33072 Bordeaux

Duitsland 08008888257 [email protected]

Hiscox

Arnulfstraße 31,  D - 80636 München

Nederland 0800 252 4100 [email protected]

Hiscox Nederland
Arent Janszoon Ernststraat 595B

1082 LD Amsterdam

Portugal 00351211219336 [email protected]

Hiscox Portugal

Atrium Saldanha
 Praça Duque de Saldanha no1
 Piso 5, 1050-094 Lisboa
 Portugal

Spanje 0900800124 [email protected]

Hiscox
Paseo de la Castellana 60, 7ª planta
28046 Madrid
 España

 

Verenigd Koninkrijk en Ierland 0800 7813049 / +44 (0)1904 293 793

[email protected]

Part VII transfer Team
Hiscox Insurance Building
Peasholme Green
York

YO1 7PR

U kunt ons bellen tussen 9 en 17 uur van maandag tot vrijdag (met uitzondering van wettelijke en officiële feestdagen). In Portugal en Spanje zijn wij van 9 tot 18 uur bereikbaar.

Ons personeel mag volgens de wet geen financieel advies geven, maar zal algemene vragen beantwoorden over de effecten van de voorgestelde overdracht.