Del VII-överföring för Hiscox Insurance Company

Här hittar du en kort översikt över den juridiska processen, en tidsplan för evenemang och länkar till alla relevanta dokument.

Den 14 December 2018 High Court i England och Wales och den 17 December 2018 i Royal Court of Jersey godkände den Hiscox Insurance företaget begränsade föreslog överföra, som trädde i kraft den 1 januari 2019.

Den föreslagna överföra har därför ägt rum och Hiscox S.A. är nu i drift.

Mer information finns på sidan, eller alternativt tala till din vanliga Hiscox-kontakt. Del VII kommunikation team telefonnummer och e inkorgar kommer inte längre att övervakas från 31 December 2018.

Varför behövs överföringen?

Svar på Storbritanniens beslut att lämna Europeiska unionen, allmänt känd som 'Brexit', gjort vi vissa ändringar för vår verksamhet. Dessa kommer att säkerställa kontinuiteten i skyddet för att alla våra kunder med Europeiska risker, så att vi kan fortsätta att serva våra försäkringstagare och förmånstagare i Storbritannien och hela Europa post-Brexit. För att göra dessa ändringar använde vi en rättsliga försäkringsverksamhet överföringsprocessen kallas en del VII-överföring.

Del VII processen styrs av den del VII av Financial Services and Markets Act 2000 och är föremål för godkännande av High Court of England och Wales (underrätt). Detta godkännande har nu tagits emot och trädde i kraft den 1 januari 2019, vilket innebär att våra Luxemburg carrier Hiscox S.A. är nu i drift.

Den juridiska process som vi har följt förklaras vidare i bokstäverna nedan, system broschyren och vanliga frågor.

Tidsplan för händelser

Datum Händelse
Den 2 augusti 2018 Anvisningsförhandling på High Court för att söka godkännande för Hiscox Insurance Company för att börja meddela försäkringstagaren i den Föreslagna överföringen
Den 6 augusti 2018 Anvisningsförhandling på Royal Court of Jersey för att söka godkännande för Hiscox Insurance Company för att börja meddela försäkringstagaren i den Föreslagna överföringen
Den 14 december 2018 Sanktionsförhör vid High Court Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Building, Fetter Lane, London EC4A 1NL
Den 17 december 2018 Sanktionsförhör vid Royal Court of Jersey, Royal Court House, Royal Square, St Helier, Jersey, JE1 1JG
Den 1 januari 2019 Ikraftträdandedatum för den Föreslagna överföringen

 

Viktiga dokument

Nedan hittar du länkar till dokument som användes för att ge viktig information om den föreslagna överföra.

Informationsbrev

Brev till försäkringstagare i Svenska

Planhäftet – detta häfte innehåller en sammanfattning av planen, en sammanfattning av den Oberoende sakkunniges rapport om effekterna av omstruktureringen på försäkringstagare och det rättsliga meddelandet som förklarar när domstolen kommer att höra den slutliga ansökan om den Föreslagna överföringen.

Frågor och svar – här hittar du ett stort antal av frågor och svar kring den Föreslagna överföringen.

Dokument om planen – detta dokument är den fullständiga planen för överföringen och anger villkoren baserat på vilka vissa av Hiscox Insurance Companys kommer att överföra till det nyligen auktoriserade försäkringsbolaget Hiscox SA.  En sammanfattning av detta dokument finns även i Planhäftet.

Oberoende sakkunniges rapport – det här är den Oberoende sakkunniges fullständiga rapport och den behandlar den förväntade inverkan som den Föreslagna överföringen har på försäkringstagarna.  En sammanfattning av denna rapport finns även i Planhäftet.

Rättsligt meddelande