Del VII-överföring för Hiscox Insurance Company

Här hittar du en kort översikt över den juridiska processen, händelseplanen, samt länkar till olika viktiga dokument som innehåller ytterligare information om den Föreslagna överföringen.

Varför föreslås överföringen?

Som svar på Storbritanniens beslut att lämna Europeiska unionen (vanligtvis kallat ”Brexit”) planerar Hiscox Insurance Company Limited att göra några nödvändiga förändringar i sin verksamhet. Dessa kommer att säkerställa kontinuitet i täckningen för alla våra kunder med europeiska risker, så att vi kan fortsätta att betjäna våra försäkringstagare och fordringsägare i Storbritannien och över hela Europa efter Brexit.  För att göra dessa förändringar utnyttjar vi en juridisk överföringsprocess särskilt för försäkringsverksamhet som brukar kallas för en Del VII-överföring.

Den juridiska processen

Processen baseras på Del VII i lagen Financial Services and Markets Act 2000 och är föremål för godkännande från High Court of England and Wales (High Court).  

Om du har några farhågor om den Föreslagna överföringen och hur det kan påverka dig har du rätt att göra en skriftlig framställan till High Court eller att närvara och höras vid förhandlingen i High Court (personligen eller genom juridisk representation). 

Du kan även nämna dessa farhågor till oss skriftligen eller per telefon och vi kommer att registrera dina farhågor och meddela dessa till tillsynsmyndigheterna (Prudential Regulatory Authority, Financial Conduct Authority), den Oberoende sakkunnige och High Court.  Du kan se vår kontaktinformation nedan.

Tidsplan för händelser

Datum Händelse
Den 2 augusti 2018 Anvisningsförhandling på High Court för att söka godkännande för Hiscox Insurance Company för att börja meddela försäkringstagaren i den Föreslagna överföringen
Den 6 augusti 2018 Anvisningsförhandling på Royal Court of Jersey för att söka godkännande för Hiscox Insurance Company för att börja meddela försäkringstagaren i den Föreslagna överföringen
Den 14 december 2018 Sanktionsförhör vid High Court Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Building, Fetter Lane, London EC4A 1NL
Den 17 december 2018 Sanktionsförhör vid Royal Court of Jersey, Royal Court House, Royal Square, St Helier, Jersey, JE1 1JG
Den 1 januari 2019 Ikraftträdandedatum för den Föreslagna överföringen

Det kan bli nödvändigt att ändra tidtabellen ovan, så vi uppmanar dig att återkomma regelbundet.

Viktiga dokument

Nedan hittar du länkar till viktiga dokument som ger viktig information om den föreslagna överföringen. Vi uppmanar dig att läsa dessa dokument för att överväga hur överföringen kan påverka dig.

Informationsbrev

Brev till försäkringstagare i Svenska

Planhäftet – detta häfte innehåller en sammanfattning av planen, en sammanfattning av den Oberoende sakkunniges rapport om effekterna av omstruktureringen på försäkringstagare och det rättsliga meddelandet som förklarar när domstolen kommer att höra den slutliga ansökan om den Föreslagna överföringen.

Frågor och svar – här hittar du ett stort antal av frågor och svar kring den Föreslagna överföringen.

Dokument om planen – detta dokument är den fullständiga planen för överföringen och anger villkoren baserat på vilka vissa av Hiscox Insurance Companys kommer att överföra till det nyligen auktoriserade försäkringsbolaget Hiscox SA.  En sammanfattning av detta dokument finns även i Planhäftet.

Oberoende sakkunniges rapport – det här är den Oberoende sakkunniges fullständiga rapport och den behandlar den förväntade inverkan som den Föreslagna överföringen har på försäkringstagarna.  En sammanfattning av denna rapport finns även i Planhäftet.

Behöver jag vidta någon åtgärd?

Om du inte har några farhågor gällande den Föreslagna överföringen och heller inte vill göra någon invändning behöver du inte göra någon ytterligare åtgärd.

Om du har ytterligare frågor eller farhågor eller vill göra en invändning mot den Föreslagna överföringen kan du kontakta oss på följande sätt:

Land Telefonnummer Brev E-postadress
Belgien 080029366

Dutch/Flemish:
Hiscox Europe Underwriting Limited, Belgian Branch
Bourgetlaan 42 B8 
Building Airport
1130 Brussel

French:
Hiscox Europe Underwriting Limited, Belgian Branch
Avenue du Bourget 42 B8
Building Airport
1130 Bruxelles

[email protected]

Frankrike 0800940182 Hiscox France 
Service Transfert
12 quai des Queyries  
CS 41177 
33072 Bordeaux
[email protected]
Tyskland 08008888257 Hiscox
Arnulfstraße 31,  D - 80636 München
[email protected]
Nederländerna 0800 252 4100 Hiscox Nederland
Arent Janszoon Ernststraat 595B
1082 LD Amsterdam
[email protected]
Spanien 0800780071 Hiscox Portugal
Atrium Saldanha
Praça Duque de Saldanha no1
Piso 5, 1050-094 Lisboa
Portugal
[email protected]
Spanien 0900800124 Hiscox
Paseo de la Castellana 60, 7ª planta
28046 Madrid
España
[email protected]
Storbritannien och Irland 0800 7813049 / +44 (0)1904 293 793

Part VII transfer Team
Hiscox Insurance Building
Peasholme Green
York
YO1 7PR

[email protected]

Du kan ringa oss mellan 09.00 och 17.00, måndag till fredag (med undantag för helgdagar). 9.00 till 18.00 i Portugal och Spanien.

Observera att våra team enligt lag är förbjudna att ge ekonomisk rådgivning, men de kommer att svara på allmänna frågor om effekterna av den Föreslagna överföringen.