Hiscox Insurance Company Part VII-overføring

14 desember 2018 Høyesterett i England og Wales og på 17 desember 2018 Royal Court of Jersey godkjente den Hiscox forsikring selskap begrenset foreslått Transfer, som trådte i kraft på 1 januar 2019.

Den foreslåtte overføre har derfor tatt sted og Hiscox S.A. er nå operativt.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på denne siden, eller alternativt snakke til vanlige Hiscox kontakten. Part VII kommunikasjon team telefonnumrene og e-postinnboksene vil ikke lenger bli overvåket fra 31 desember 2018.

Hvorfor er overføringen nødvendig?

Svar på UKS beslutning om å forlate EU, kjent som 'Brexit', gjorde vi noen nødvendige endringer til vår virksomhet. Dette vil sikre kontinuitet i dekselet til alle våre kunder med europeiske risiko, slik at vi kan fortsette å betjene våre forsikringstakere og fordringshavere i Storbritannia og Europa innlegg-Brexit. For å gjøre endringene brukte vi en juridisk forsikringsbransjen overføringsprosessen kjent som en Part VII overføring.

Part VII prosessen er underlagt Part VII av finansielle tjenester og markeder Act 2000 og er underlagt godkjenning av Høyesterett i England og Wales (Høyesterett). Denne godkjenningen er nå mottatt og ble effektivt på 1 januar 2019, som betyr at våre Luxembourg carrier Hiscox S.A. er nå operativt.

Den juridiske prosessen som vi har fulgt er nærmere forklart i bokstavene nedenfor, ordningen heftet og vanlige spørsmål.

Tidsplan for hendelser

Dato Hendelser
2. august 2018 Retningshøring ved høyesteretten for å be om godkjenning for at Hiscox Insurance Company kan begynne å varsle poliseinnehavere om den foreslåtte overføringen
6. august 2018   Retningshøring ved Royal Court of Jersey, for å be om godkjenning for at Hiscox Insurance Company kan begynne å varsle poliseinnehavere om den foreslåtte overføringen
14. desember 2018  Sanksjonshøring ved High Court Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Building, Fetter Lane, London EC4A 1NL.
17. desember 2018 Sanksjonshøring ved Royal Court of Jersey, Royal Court House, Royal Square, St Helier, Jersey, JE1 1JG
1. januar 2019 Ikrafttredelsesdato for foreslått overføring

Viktige dokumenter

Nedenfor finner du koblinger til viktige dokumentene som brukes for å gi viktig informasjon om foreslått overføring.

Varslingsbrev

Poliseinnehaver – Norsk

Ordningshefte – dette heftet inneholder et sammendrag av ordningen, et sammendrag av den uavhengige ekspertens rapport angående omstruktureringens innvirkning på polisene, og den juridiske merknaden som forklarer når retten vil høre den endelige søknaden om den foreslåtte overføringen.

Vanlige spørsmål – her finner du et bredt utvalg av spørsmål og svar angående den foreslåtte overføringen.

Ordningsdokument – dette dokumentet er hele ordningen for overføringen, og angir vilkårene som er grunnlaget for at noe av Hiscox Insurance Companys forsikringsvirksomhet blir overført til nyautoriserte Hiscox SA.  Et sammendrag av dette dokumentet finnes også i ordningsheftet.

Den uavhengige ekspertens rapport – dette er den fullstendige rapporten fra den uavhengige eksperten, og angår hvordan den foreslåtte overføringen vil påvirke poliseinnehaverne.  Et sammendrag av denne rapporten finnes også i ordningsheftet.

Juridisk forhåndsvarsel