Part VII-overdracht van Hiscox Insurance Company

Hier vindt u een kort overzicht van de wettelijke procedure, de kalender van wat er allemaal zal gebeuren evenals links naar verschillende belangrijke documenten waarin u nadere informatie vindt over de voorgestelde overdracht.

Op 14 december 2018 keurde de High Court of England and Wales en op 17 december 2018 keurde de Royal Court of Jersey de door Hiscox Insurance Company Limited Voorgestelde Overdracht goed, die op 1 januari 2019 van kracht werd.

De Voorgestelde Overdracht heeft dus plaatsgevonden en Hiscox S.A. is nu operationeel.

Verdere informatie vindt u op deze pagina of kunt u bekomen bij uw vertrouwde contactpersoon bij Hiscox. De telefoonnummers en mailboxen van het Part VII-communicatieteam zullen vanaf 31 december 2018 niet langer in gebruik zijn.

Waarom is deze overdracht nodig?

Ingevolge de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten, de zogenaamde Brexit, hebben wij onze activiteiten op enkele noodzakelijke punten gewijzigd. Met deze wijzigingen willen wij de continuïteit van de dekking voor al onze klanten met Europese risico's garanderen, zodat wij onze polishouders en schadelijders zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Europa ook na de Brexit van dienst kunnen blijven. Om deze wijzigingen door te voeren, hebben wij gebruikgemaakt van een wettelijke overdrachtsprocedure voor verzekeringsactiviteiten, die gekend is als een Part VII-overdracht.

De Part VII-procedure wordt geregeld door Part VII van de Financial Services and Markets Act 2000 en moet worden goedgekeurd door de High Court of England and Wales (de “High Court”) (het Hooggerechtshof van Engeland en Wales). Deze goedkeuring werd ondertussen verkregen en werd op 1 januari 2019 van kracht , wat betekent dat ons Luxemburgs kantoor Hiscox S.A. nu operationeel is.

De wettelijke procedure die we gevolgd hebben, wordt verder uitgelegd in de brieven hieronder, de brochure en de veelgestelde vragen.

Kalender van de gebeurtenissen

Datum     Wat er gebeurt
2 augustus 2018     Voorbereidende zitting in het High Court om voor Hiscox Insurance Company de toelating te krijgen om de polishouders in kennis te stellen van de voorgestelde overdracht
maandag
6 augustus 2018     Voorbereidende zitting in de Royal Court of Jersey om voor Hiscox Insurance Company de toelating te krijgen om de polishouders in kennis te stellen van de voorgestelde overdracht
vrijdag
14 december 2018     Zitting waarop uitspraak wordt gedaan in het High Court Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Building, Fetter Lane, London EC4A 1NL.
maandag
17 December 2018  Zitting waarop uitspraak wordt gedaan in het Royal Court of Jersey, Royal Court House, Royal Square, St Helier, Jersey, JE1 1JG
dinsdag
1 januari 2019     Effectieve datum van de voorgestelde overdracht

 

Belangrijke documenten

Hierna vindt u links naar de documenten die gebruikt werden om belangrijke informatie te verschaffen over de voorgestelde overdracht.

Kennisgevingsbrieven

Brief aan polishouders Vlaams

Brochure over de regeling – deze brochure bevat een samenvatting van het plan, een samenvatting van het verslag van de onafhankelijke expert inzake de impact van de herstructurering op polishouders en de wettelijke kennisgeving waarin wordt uiteengezet wanneer de hoorzitting van het Hof voor de finale aanvraag van de voorgestelde overdracht zal plaatsvinden.

Veel gestelde vragen – hier vindt u een groot aantal vragen en antwoorden over de voorgestelde overdracht.

Overdrachtsdocument – dit document is het volledige plan van de overdracht en schetst de voorwaarden op basis waarvan sommige verzekeringsactiviteiten van Hiscox Insurance Company naar de onlangs geautoriseerde Hiscox SA zullen worden overgedragen. Een samenvatting van dit document vindt u ook in de brochure.

Verslag van de onafhankelijk expert – dit is het volledige verslag van de onafhankelijke expert dat de impact van de voorgestelde overdracht op de polishouders behandelt. Een samenvatting van dit verslag vindt u ook in de brochure.

Aanvullend Onafhankelijk Deskundigenrapport

Juridische mededeling