Part VII-overdracht van Hiscox Insurance Company

Hier vindt u een kort overzicht van de wettelijke procedure, de kalender van wat er allemaal zal gebeuren evenals links naar verschillende belangrijke documenten waarin u nadere informatie vindt over de voorgestelde overdracht.

Waarom wordt deze overdracht voorgesteld?

Ingevolge de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten, de zogenaamde Brexit, stellen wij voor om onze activiteiten op enkele noodzakelijke punten te wijzigen. Met deze wijzigingen willen wij de continuïteit van de dekking voor al onze klanten met Europese risico's garanderen, zodat wij onze polishouders en claimanten na de Brexit zowel in het  Verenigd Koninkrijken in Europa van dienst kunnen blijven. Om dze wijzigingen door te voeren maken wij gebruik van een wettelijke overdrachtprocedure voor verzekeringsactiviteiten, die gekend is als een Part VII-overdracht.

De wettelijke procedure

De Part VII-procedure wordt geregeld door Part VII van de Financial Services and Markets Act 2000 en moet worden goedgekeurd door het High Court of England and Wales (het High Court).  

Indien u zich zorgen maakt over deze voorgestelde overdracht en welke impact die voor u kan hebben, dan heeft u het recht om die bezorgdheid schriftelijk over te maken aan het High Court of om te worden gehoord op de zitting van het High Court (persoonlijk of via een wettelijk vertegenwoordiger). 

U kunt deze bezorgdheden ook schriftelijk of telefonisch aan ons overmaken, wij zullen dan een overzicht van die bezorgdheden maken en dat doorspelen aan onze regulatoren de Prudential Regulatory Authority (Prudentiële regelgevingsautoriteit), de Financial Conduct Authority), de onafhankelijk expert en het High Court. Onze contactgegevens vindt u hierna.

Kalender van de gebeurtenissen

Datum     Wat er gebeurt
2 augustus 2018     Voorbereidende zitting in het High Court om voor Hiscox Insurance Company de toelating te krijgen om de polishouders in kennis te stellen van de voorgestelde overdracht
maandag
6 augustus 2018     Voorbereidende zitting in de Royal Court of Jersey om voor Hiscox Insurance Company de toelating te krijgen om de polishouders in kennis te stellen van de voorgestelde overdracht
vrijdag
14 december 2018     Zitting waarop uitspraak wordt gedaan in het High Court Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Building, Fetter Lane, London EC4A 1NL.
maandag
17 December 2018  Zitting waarop uitspraak wordt gedaan in het Royal Court of Jersey, Royal Court House, Royal Square, St Helier, Jersey, JE1 1JG
dinsdag
1 januari 2019     Effectieve datum van de voorgestelde overdracht

Mogelik zal de bovenstaande kalender nog worden gewijzigd, wij raden u bijgevolg aan om de website regelmatig te controleren.

Belangrijke documenten

Hierna vindt u links naar belangrijke documenten die belangrijke informatie bevatten inzake de voorgestelde overdracht. Wij raden u aan deze documenten te lezen om na te gaan in welke mate de overdracht van invloed kan zijn voor u.

Kennisgevingsbrieven

Brief aan polishouders Vlaams

Planboekje – dit boekje bevat een samenvatting van het plan, een samenvatting van het verslag van de onafhankelijk expert inzake de impact van de herstructurering op polishouders en de wettelijke kennisgeving waarin wordt uiteengezet wanneer de hoorzitting van het Hof voor de finale aanvraag van de voorgestelde overdracht zal plaatsvinden.

Vaak gestelde vragen – hier vndt u een groot aantal vragen en antwoorden over de voorgestelde overdracht.

Plandocument – dit document is het volledige plan van de overdracht en schetst de voorwaarden op basis waarvan sommige verzekeringsactiviteiten van Hiscox Insurance Company naar de onlangs geautoriseerde Hiscox SA zullen worden overgebracht.  Een samenvatting van dit document vindt u ook in het Planboekje.

Verslag van de onafhankelijk expert – dit is het volledige verslag van de onafhankelijk expert dat de impact van de voorgestelde overdracht op de polishouders behandelt. Een samenvatting van dit verslag vindt u ook in het Planboekje.

Moet ik zelf iets ondernemen?

Als u zich geen zorgen maakt over de voorgestelde overdracht of geen bezwaar wenst in te dienen, hoeft u verder niets te ondernemen.

Als u nog vragen heeft of ongerust bent, of als u enig bezwaar betreffende de voorgestelde overdracht wilt indienen, dan kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Land            Telefoon   E-mail Brief

België        
    

080029366

[email protected]

Hiscox Europe Underwriting Limited, Belgian Branch
Bourgetlaan 42 B8 
Building Airport
 1130 Brussel

Frankrijk        0800940182   [email protected] Hiscox France 
Service Transfert
12 quai des Queyries  
CS 41177 
33072 Bordeaux
Duitsland    08008888257 [email protected]  Hiscox

Arnulfstraße 31,  D - 80636 München
Nederland       0800 252 4100   [email protected] Hiscox Nederland
Arent Janszoon Ernststraat 595B 1082 LD Amsterdam
Portugal       00351211219336   [email protected] Hiscox Portugal
Atrium Saldanha
 Praça Duque de Saldanha no1
 Piso 5, 1050-094 Lisboa
 Portugal
Spanje    

 
0900800124 [email protected] Hiscox
Paseo de la Castellana 60, 7ª planta
28046 Madrid
España
Verenigd Koninkrijk & Ierland         0800 7813049 / +44 (0)1904 293 793

[email protected]

Part VII transfer Team
Hiscox Insurance Building
Peasholme Green
York

YO1 7PR

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot vrijdag (behalve op bank holidays en wettelijke feestdagen) van 9.00 uur tot 17.00 uur). van 9.00 uur tot 18.00 uur voor Portugal en Spanje.

Het is onze teams bij wet verboden om enig financieel advies te geven; zij zullen wel algemene vragen over de impact van de voorgestelde overdracht beantwoorden.